• Henriette Elisabeth Steentoft

  Henriette Elisabeth Steentoft

  Sales Office Manager

  D +45 7355 2519

  M +45 2550 5919

  hes@dinesen.com

 • Bettina Scholz

  Bettina Scholz

  Sales Coordinator

  D +45 7355 2510

  M +45 2550 5909

  bs@dinesen.com

 • Mette Bøgild

  Mette Bøgild

  Sales Manager

  D +45 7355 2550

  M +45 2550 5950

  mb@dinesen.com

 • Henrik Holm Andersen

  Henrik Holm Andersen

  Area Sales Manager

  D +45 7355 2577

  M +45 6043 8577

  hha@dinesen.com

 • Sebastian Bjerregaard Jensen

  Sebastian Bjerregaard Jensen

  Area Sales Manager

  D +45 7355 2574

  M +45 25505953

  sbj@dinesen.com

 • Therese Husby Nyen

  Therese Husby Nyen

  Area Sales Manager

  D +47 2198 4410

  M +47 4076 3895

  thn@dinesen.com

 • Cathrin Stake

  Cathrin Stake

  Area Sales Manager

  D +45 7355 2516

  M +45 2611 8948

  cas@dinesen.com

 • Chriss Seiler

  Chriss Seiler

  Area Sales Manager

   

  M +43 699 1949 1419

  chs@dinesen.com

 • Jacob Sondrup Bachmann

  Jacob Sondrup Bachmann

  International Sales Manager

  D +45 7355 2599

  M +45 2550 5999

  jab@dinesen.com

 • Sine Lundby Brixen

  Sine Lundby Brixen

  International Sales Manager (in Mutterschutz)

   

   

 • Marlene Juhl Pedersen

  Marlene Juhl Pedersen

  International Project Coordinator

  D +45 7355 2564

  M +45 2677 2964

  mp@dinesen.com

 • Susanne Andersson

  Susanne Andersson

  Area Sales Manager

  D +45 7355 2575

  M +45 2550 5907

  sa@dinesen.com

 • Christine Dinesen

  Christine Dinesen

  Key Account Manager

  D +44 (0) 2036 300 196

  M +44 (0) 7798 704 092

  cd@dinesen.com

 • Danny Booton

  Danny Booton

  Key Account Manager

  D +44 (0) 2036 300 196

  M +44 (0) 7827 505 457

  db@dinesen.com

 • Jakob Vonge

  Jakob Vonge

  UK Manager

  D +44 (0)2036 300 196

  M +44 (0)7825 047 009

  jv@dinesen.com

 • Tina Andersen

  Tina Andersen

  Area Sales Manager

  D +45 7355 2568

  M +45 2550 5916

  ta@dinesen.com

 • Janne Schriever Winther

  Janne Schriever Winther

  Area Sales Manager (in Mutterschutz)

   

   

 • Dorthe Paulsen

  Dorthe Paulsen

  Sales Coordinator

  D +45 7355 2513

   

  dp@dinesen.com

 • Rasmus Stig Johnsen

  Rasmus Stig Johnsen

  Sales Manager

  D +45 7355 2552

  M +45 2550 5952

  rsj@dinesen.com

 • Rasmus Schmidt

  Rasmus Schmidt

  Area Sales Manager

  D +45 7355 2502

  M +45 6043 8902

  ras@dinesen.com

 • Diana Bull-Hansen

  Diana Bull-Hansen

  International Project Coordinator

  D +45 7355 2565

  M +45 2835 5965

  dh@dinesen.com

 • Martin Ryder

  Martin Ryder

  Export Sales Director

  D +45 7355 2504

  M +45 2550 5904

  mr@dinesen.com